Betrouwbaarheid zichtbaar maken

Certificeringen uitgevoerd door de toegankelijkste IT-auditors van het Noorden

Kwaliteit levert nieuwe business

Uit ervaring weten we dat de IT afdeling en proceseigenaren gewoon hun werk goed willen doen. Ons credo is dan ook ‘Laat dat dan ook zien aan de buitenwereld’. Als toegankelijke IT auditors zorgen wij dat het certificering proces plezierig én op tijd verloopt. Met het certificaat laat u aan de markt zien dat u ‘in control’ bent. Oók aan de accountants van uw klanten.

Onze klanten geven aan: ‘Een ISAE-3402 certificaat levert gegarandeerd nieuwe business op’. Je kan je onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

Maak kennis met de toegankelijkste IT certificeerders

Kwaliteit levert nieuwe business

Uit ervaring weten we dat de IT afdeling en proces eigenaren gewoon hun werk goed willen doen. ‘Laat dat dan ook zien aan de buitenwereld’ is ons credo. Wij zorgen dat het certificering proces plezierig én op tijd verloopt. U kunt met het certificaat aan de markt laten zien dat u ‘in control’ bent. Een certificaat levert gegarandeerd nieuwe business op is de ervaring van onze klanten.

Maak kennis met de toegankelijkste certificeerders

Willem Scheeres IT Auditor Afier

Willem Scheeres – IT auditor

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
Bel Willem of één van zijn collega’s

•  Op dit moment zijn wij telefonisch bereikbaar

 0592 – 530 953

Nuchter omgaan met IT certificering

Onze klanten ervaren een IT certificering als een waardevolle exercitie. Aan de ene kant spreek je over je eigen business en kan je laten zien waar je staat. Aan de andere kant zoeken we de verbeterpunten op voor de organisatie om verder te kunnen groeien. Want als je met elkaar praat over de business- en IT-processen, dan zie je vaak zelf de kansen voor verbetering. Dat vinden wij nu spannend om zichtbaar te maken.

Slim kiezen

Wat we ook belangrijk vinden is dat er geen ‘discussie’ komt over de gehanteerde normen. Daarom vinden wij het slim om een algemeen geaccepteerd normenkader te gebruiken. Dat voorkomt ruis. Wij adviseren je graag bij de keuze tussen de verschillende certificaten.

Juist voor het MKB

Gevestigd net onder Groningen is Afier IT Auditors een Noordelijke organisatie die heel praktisch aankijkt tegen de verschillende vormen van IT Certificering. Afier is gespecialiseerd in IT certificering en privacy audits, maar ziet zichzelf ook als een tolk/vertaler tussen u en uw accountant. Reeds vanaf 1998 (zie onze publicatie in De Accountants van december 1998) werken wij met en voor accountants.

Wij zijn dat ook goed thuis in de IT van MKB-bedrijven. Zowel aan de kant van de IT-leveranciers als van afnemers van IT-diensten.

Wij combineren de kennis van IT audit, IT certificering en Privacy audits met die van de financial audit. Juist voor het MKB is deze kennis nuttig, want wanneer dat handig wordt ingezet laat je de kwaliteit van je bedrijf zien. Zo kan je je onderscheiden op de markt.

Ervaringen van klanten

Afier IT auditors heeft meerdere IT-certificeringen uitgevoerd. Hoe verloopt zo’n traject en hoe hebben deze bedrijven dat ervaren?

  1. We starten met een intake om de scope van de werkzaamheden te bepalen
  2. Het normenkader wordt gekozen en we bepalen welke normen een hoge of lage prio krijgen. Normen moeten wel iets toevoegen aan de verklaring
  3. De audit evidence wordt verzameld en getoetst aan de norm. Zo ontstaat vanzelf een beeld op de kwaliteit van de bedrijfsprocessen
  4. De evidence wordt vastgelegd in een rapportage met de eindconclusie en eventuele attentiepunten te verbetering
  5. Dan volgt de feestelijke uitreiking van de rapportage

We zijn scherp op de uitvoering maar plezierig in de omgang. Een audit moet wel energie geven binnen een organisatie vinden wij.

Grid NV, Scheemda
‘Werken met Afier IT Audit was een verademing’

Flusso IT BV, Leusden
‘De auditors van Afier dachten mee en bleven kritisch’

Vhict BV, Groningen
‘Afier kwam haar afspraken na’