Over ons


drs. Erik-Jan Kreuze RE RA
Register accountant

IT auditor

IT adviseur Afier Peter Klein


Drs. Peter Klein RA
Registeraccountant

IT Adviseur


Jorit de Jager
IT/BI adviseur


ing. Willem Scheeres RE MBA
IT auditor

1999

Het IT audit vak bestaat meer dan 50 jaar. Als accountant heeft Erik-Jan altijd al interesse gehad in de IT.

Daarbij steeds afvragend wat IT audit bijdraagt aan het accountants werk.

Een bijzonder nuttige combinatie van vakgebieden.

Download zijn visie op Accountancy.

Accountant en IT samen sterk

2020

IT zit in het hart van uw organisatie. Daar wil je als ondernemer natuurlijk optimaal gebruik van maken.

Goede IT beheersing is daarom cruciaal voor MKB ondernemingen.

Als Tolk/Vertaler weet Erik-Jan waar de winst te behalen is.

Download zijn visie op IT anno 2020.

Betrouwbaarheid zichtbaar maken